Bläcka

Från Måndá Wiki
(Omdirigerad från Användare:Bläcka)
Faktaruta
Namn Annika Hansson
Kallas Bläcka
Generation 17
Årgång 93:a
Läs(er/te) Civ-Säk -13Söndá 17'. Go snubbe.