Laeffe

Från Måndá Wiki
Faktaruta
Namn Lars Ollén
Kallas Läffe
Generation 8
Årgång 84
Läs(er/te) CP04


Enda cp:t(civil programvaruteknik) i måndá. Kallas för Läffe för att det är ganska likt lars...var oxå med i 6&05 Gillarr att bygga med lego, eller tja elektronik... Har tydligen nåt projekt om att bygga om en router till en robot ... kanske kan underlätta att göra djupare hål.


Uppfinnare av den berömda Boomconen.