Månda:Om

Där sången hörs klarast och vackrast. Där är Måndá.
Där Fiskebåten rinner, som Ronnebyån, ner i halsen. Där är Måndá.
Där korten tas och allt du kan se är en reflex. Där är Måndá.
Där bilarna cirkulerar, där grävskoporna gräver, där spadarna växer. Där är Måndá.
Och går du ensam på vägen, och ramlar ner i ett hål.
Kan du ge dig fan på att Måndá redan varit där och snott avspärrningen.