Kehldon

Faktaruta
Namn Christian Franzén
Kallas Kehldon
Generation 2
Årgång 76
Läs(er/te) di96


Citat: ""Det som inte dödar, härdar!""